Shareflex ontwikkel voorbeeld gerelateerde categorieën

Video transcript

Hier hebben we een SharePoint-applicatie, waar we Shareflex hebben gebruikt om maatwerk voor een klant te bieden.
Het is een eenvoudige documentbibliotheek die als handleiding dient, door documenten met een titel op te slaan en in een gecategoriseerde structuur te plaatsen.
Standaardfunctionaliteiten zijn aanwezig, zoals deze links op de homepage, een lijst met items en natuurlijk de mogelijkheid om documenten bij het item te voegen.

Kenmerkend voor deze applicatie is de categorielijst.
Elk item in deze lijst bevat een combinatie van hiërarchische categorieën.
De hiërarchie loopt op tot tien niveaus.
In deze lijst zijn alle toegestane hiërarchische categoriestructuren gedefinieerd.
Via een nieuw item zal ik laten zien hoe deze opzoeklijst wordt gebruikt.
Als ik bijvoorbeeld selecteer bij Categorie 1, BUDGET, dan kan ik in Categorie 2 kiezen tussen: 2010, 2011, Voor 2010 en Geen.
Als ik iets anders selecteer in categorie 1, bijvoorbeeld BRIDGE, dan zie ik in categorie 2 andere keuzes, namelijk: IPD, methodologie en Geen.
De opties die voor elke categorie worden weergegeven, zijn dus afhankelijk van de optie die in de vorige categorie is geselecteerd.
Dus bij elke categoriekeuze wordt er gezocht naar een geldige subcategorie.
Wanneer de laatste categorie is ingevuld, springen de andere categorieën naar “Geen”.
Hier is een link, weergegeven als een kruis, die alle categorievelden wist.
Het is niet verplicht om de eerste categorie te kiezen.
Als je al weet dat de laatste categorie in de structuur bijvoorbeeld “MIX” is en dit op niveau 3 is.
Vervolgens kunt u deze waarde direct selecteren en worden de voorgaande categorieën automatisch ingevuld.
Het automatisch aanvullen van de categorieën gebeurt alleen als er binnen de reeds geselecteerde categorieën slechts één combinatie mogelijk blijft.

Ik zal dit laten zien met een voorbeeld.
Als ik bijvoorbeeld selecteer in categorie 2, 2010, blijven de andere categorieën leeg.
Ik moet dan verdere keuzes maken.
Als ik dan bij categorie 3 “Instructies” selecteer, zie ik dat ook categorie 1 wordt ingevuld.
Dit is de enige mogelijke combinatie met categorie 2 en 3.
En dit is het resultaat.

Hoe hebben we dit gebouwd:
In de lijst “Categorieën” hebben we een item gemaakt voor elke mogelijke combinatie van categorieën.
Als u een nieuw item wilt maken, kunt u dat als volgt doen.
Eerst geef je aan hoeveel niveaus er zijn.
Laten we een categoriereeks maken met 4 niveaus.
We nemen een bestaande categoriereeks van 3 niveaus waarbij het derde niveau de waarde MIX heeft.
We gaan daar een 4e categorie aan toevoegen.
Voor het gemak noemen we het CAT4.
We bewaren dit.
En als we dan een nieuw item in de lijst aanmaken, dan zullen we CAT4 hier zien verschijnen.
En we zien ook dat de categorieën 1 t / m 3 automatisch worden ingevuld.
Als u op zoek bent naar een specifieke categorie,
Bijvoorbeeld CAT4 op niveau 4, u kunt dit gemakkelijk vinden door filtering te gebruiken en waar nodig aanpassen.

 

 

3 views

Leave a Reply